วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชาติพันธุ์ ชนเผ่า

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวครั้งที่ ๓ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง ซึ่งอยู่ห่างจากตัว อ.เมืองเชียงใหม่ ๖๔ กิโลเมตร ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างประเทศ เข้าชมงานอย่างคับคั่ง

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ เชียงใหม่/กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ/กลุ่มงานเครือข่ายพัฒนา ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเทศกาลการส่งเสริมการท่องเที่ยงในครั้งนี้ พื้นที่ตำบลกึ้ดช้าง มี ๑๙๑,๔๐๖,๒๕ ไร่ มี ๘ หมู่บ้าน ๑.บ้านเมืองกึ้ด ๒.บ้านแม่ตะมาน ๓.บ้านสบก๋าย ๔.บ้านต้นขาม ๕.บ้านห้วยน้ำดัง ๖.บ้านทุ่งละคร ๗.บ้านป่าข้าวหลาม ๘.บ้านผาปู่จอม รวมจำนวนประชากร ๕,๐๓๗ คน มีสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ห้วยน้ำดัง กึ้ดแม่ตะมาน ปางช้างแม่ตะมาน ปางช้างแม่แตง โรงเรียนฝึกครวญช้างบ้านช้างไทย ปางช้างแม่แตงทัวร์ ปางช้างห้วยน้ำดัง ปางช้างป่าคา น้ำหยาดรีสอร์ท แก่งกึ้ด และน้ำตาห้วยสถาน ฯลฯ ทางเราจะมุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่ร่ำลือในอนาครอันใกล้นี้ นายเสถียร ใจคำ นายก อบต. กึ้ดช้าง กล่าวทิ้งท้ายในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว (สสว.๑๐)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น